Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Power Engineering είναι το ειδικευμένο τμήμα συντήρησης, επισκευών και εγκατάστασης μηχανημάτων βιομηχανίας χρωμάτων της Engineering Power.

Η Τεχνική Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών “ENGINEERING POWER” δραστηριοποιείται από το 2009 στον τομέα των Κατασκευών με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ανακαίνιση χώρων με σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου έργα και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και στην αλλοδαπή.